Stavební činnost


Nabídka služeb, která Vám usnadní realizaci Vašeho bydlení

 • Rodinné domy, novostavby, kompletní dodávky staveb
 • Zemní práce, hrubá stavba
 • Zemní kolektory pro tepelná čerpadla
 • Lité anhydritové podlahy
 • Zateplování budov a RD, barevné řešení fasád
 • Sádrokartonové systémy, půdní vestavby, minerální podhledy
 • Rekonstrukce rodinných domů, obklady a dlažby
 • Instalatérské, elektroinstalatérské práce
 • Zámkové dlažby a oplocení, zahradní úpravy
 • Dodání veškerého materiálu
 • Odvoz odpadu a úklid po stavebních pracích
 • Projekční činnost, konzultace a rozpočty

Hrubá stavba


Hrubá stavba domu je páteří a kostrou celého domu. Rozhodující je výběr stavebního materiálu. Pomůžeme vám s výběrem tak, aby váš dům splňoval přísné energetické normy a zároveň jste doma měli zdravé klima a pocit příjemného domova. Cena za hrubou stavbu bude stanovena na základě kalkulace dle projektové dokumentace.

Zajistíme Vám

 • Skrývka ornice a výkopové práce základových pásů
 • Zemní práce, terénní úpravy
 • Položení zemnícího pásku
 • Betonáž základových pasů
 • Instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • Dodávka a položení ležaté kanalizace včetně tlakové zkoušky
 • Příprava podloží základové desky
 • Betonáž základové desky
 • Hydroizolace
 • Obvodové stěny – dle výběru investora
 • Vnitřní nosné stěny a příčky
 • Komín
 • Stropní konstrukce
 • U přízemních domů – zavěšený sádrokartonový podhled
 • Impregnovaná dřevěná konstrukce krovu
 • Klempířské a pokrývačské práce
 • Střešní okna
 • Vnitřní schodiště

Zateplování fasád


Cílem zateplování fasád budov je především snížení tepelných ztrát a nákladů na vytápění. Při správném návrhu zateplení lze dosáhnout i optimálního mikroklimatu v letním období, ochrany obvodových konstrukcí a tím prodloužení jejich životnosti. Vytváří se tak nové podmínky pro užívání staveb a zajištění tepelného komfortu v zimním i letním období.

V neposlední řadě je také cílem zlepšení životního prostředí.

Zateplování fasád provádíme jak u starších objektů tak novostaveb.

Realizace zateplení:

 • Rodinné domy
 • Občanské stavby

Technologie pro zateplení fasád:

 • Polystyrén
  - desky se lepí k podkladu a následně armují lepícím tmele a armovací tkaninou
  - předností je vyšší tepelný odpor a nižší pořizovací cena proti ostatním systémům
 • Minerální vata
  - postup je stejný jako u polystyrénu
  - předností je, že systém má lepší prodyšnost a zvukovou izolaci
  - nevýhoda spočívá ve vyšší pořizovací ceně a obtížnější montáži

Sádrokartonové systémy


Podkrovní byty

Nabízíme Vám z dosud nevyužívané půdy vytvořit velmi útulný obytný prostor díky sádrokartonu, střešním oknům, kvalitním izolačním materiálům apod.

Pomineme-li, že se v nich rozhodně nedrží vlhkost a jsou jednoznačně nejslunečnější z celého bytu či domu, umožňují díky sešikmeným střechám nebo dokonce trámům krovu (u starých domů) skutečně atypická, zajímavá řešení místností, jakých v „běžných“ místnostech s kolmými stěnami docílit nemůžete.

Podkrovní místnosti mají nepopiratelný půvab.

Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

Montáže příček ze sádrokartonu doporučujeme tam, kde jste se rozhodli dělit místnost Vašeho bytu a není z jakéhokoliv důvodu možné příčku vyzdít z cihel či pórobetonu.

Největšími přednostmi jsou

 • Rychlost montáže, čistota prostředí
 • Naprostá ekologická nezávadnost
 • Snadná demontáž, vynikající estetické vlastnosti
 • Snadné možnosti kombinací s jinými materiály; dřevo, kov, sklo, apod.

Minerální podhledy


Minerální podhledy se používají k zakrytí nebo snížení stropu. Dosáhne se tak lepší izolace a dokonalejší akustické a protipožární vlastnosti stropu. Minerální podhledy v podobě kazet nám zajistí velmi snadný přístup do stropního prostoru a jednoduše se tak dostaneme k elektroinstalacím. Práce s nimi je čistá a jednoduchá.

Systém podhledů se skládá z nosného rastru tvořeného hliníkovými profily různých tvarů, šířky a barev, jenž je zavěšen pod stávajícím stropem a podhledových desek, které jsou vyrobeny z lisovaných minerálních vláken s pojivem či jiného materiálu. Standardní rozměr desek je 600 x 600 mm

Minerální podhledy splňují požadavky na

 • Akustiku, hygienu, odolnost proti vlhkosti
 • Odolnost proti nárazům, pevnost
 • Protipožární odolnost v závislosti na použitých systémech