Zemní kolektory pro tepelná čerpadla


Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Nutností je dostatečná volná plocha zahrady, obvykle 200 – 400 m2.

Výhody

  • Nízké investiční náklady, nízké provozní náklady, rychlá instalace bez velkého papírování.
  • Tepelná čerpadla s plošnými kolektory si v zimě zachovávají vysoký výkon a topný faktor jako čerpadla s vrty a v přechodných obdobích mají dokonce topný faktor výrazně lepší než u vrtů.
  • Správně provedený zemní kolektor se nemůže nikdy vymrazit a je tou nejlepší volbou u objektů, kde je technicky možné zemní kolektor instalovat.
  • Systém plošných zemních kolektorů je doporučován jako nejlepší varianta pro běžné rodinné domy.